Skip to content

Auto Route Expressway

Monday-Friday

1pm-3pm

Prezantate: Jean Ernst Pierre, LeGrand Parisen Salvant ak Fritz Dorviler.Pou konen tout sa kap pase an Ayiti, Etazini ak res mond la, soti lendi pou rivre vandredi. Auto Route Expressway se enfomasyon nan bon ti mamit. Nouvel politik, kiltirel, ekonomik, ak nan domen sante.

Hosted by Le Grand Parisien Salvant