Skip to content

The MJJ Morning Show

Weekly Schedule

Monday-Friday
6am-11am

Se youn nan pwogram ki plis ekote nan manten nan tout Sid Florid la. Li gen nan tet li prezantate Marc Jean Jacques “MJJ”.  Piblik la konen se la yap jwen enfomasyon kap fe aktyalite ak diferan kolaborate nan yon nivo local, nasyonal ak entenasyonal. La dann tou gen plize ribrik ki touche plize aspe sosyo, ekonomik, kitirel ak relijwe ki konsene popilasyon Aysyenn nan.